Bildegalleri

HVERDAGEN VÅR

Leken står sentralt i barnas hverdag. Lek er en viktig del av barnekulturen og har en viktig funksjon i barns utvikling. Den fremmer både den fysiske og psykiske utviklingen. Den representerer på mange måter barnas forberedelser til det voksne liv. Leken er altså et utrykk for at barnet er ”på vei” – ikke ”i veien”.


Her ser dere noen bilder fra hverdagen vår


Eidgata 19

3264 Larvik

Ring oss:

33183646