Larvik språkkommune

Larvik Språkkommune


Larvik kommune har fått innvilget sin søknad om å bli språkkommune, og får 3 millioner kroner i støtte fra Utdanningsdirektoratet til en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Støtten gis over tre semestre fra våren 2019 og ut 2020.
Systematisk språkarbeid.
Gjennom støtten forplikter kommunen seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges ferdigheter innenfor områdene språk, lesing og/eller skriving, fra barnehage til fullført grunnskole. Satsingen er del av Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø og gjøre norske elever bedre til å lese og skrive.


Leikvang barnehage er en av de private barnehagene som sammarbeider med kommunen på dette prosjektet, totatlt er det 24 kommunale og private barnehager med. I tilegg til 1.-4. trinn på alle kommunens skoler og SFO.
Les mer om prosjektet på Larvik kommune sine nettsiderFAKTA OM LESING
-16 prosent av norske 15-åringer ligg på et lesenivå som er

under ”kritisk grense”.
-Guttene skårer lavere enn jentene i lesing.
-Elever med innvandrerbakgrunn skårer lavere i lesing

enn elever med norsk bakgrunn.
-Barn og elever som strever med språk, lesing

og skriving blir ikke alltid oppdaga tidlig nok.
-Høyt presterende elever får ikke alltid nok

utfordringer og støtte. '


Kilde: Skrivesenteret/Lesesenteret

Eidgata 19

3264 Larvik

Ring oss:

33183646